Γεφύρια

Τα περισσότερα πέτρινα, τοξωτά γεφύρια της Ελλάδας βρίσκονται στην Ήπειρο, στο Ζαγόρι. Οι βασικοί λόγοι είναι το φυσικό τοπίο (βουνά, χαράδρες, ποτάμια) και το κλίμα (βροχές). Τα πέτρινα γεφύρια του Ζαγορίου είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Κτίστηκαν την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής (1453-1912). Τα πιο σημαντικά γεφύρια είναι του Κόκκορου, του Πλακίδα, του Μύλου και του Μίσιου.