Ξεναγήσεις

Οι ξεναγήσεις στο φυσικό περιβάλλον, σας βοηθούν να νιώσετε τη φύση, να δοκιμάσετε νέα πράγματα και να μάθετε από τις εμπειρίες αυτές. Το Ζαγόρι με την άγρια, παρθένα φύση και τη χαρακτηριστική, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, είναι όλο ένα υπαίθριο μουσείο. Με την κατάλληλη επιστημονική καθοδήγηση οι επισκέπτες κατανοούν σε βάθος την ιστορία της Γης και τη σχέση της με την ανθρώπινη παρέμβαση.